Địa điểm du lịch: Hà Giang

10 điểm check in ở Hà Giang

10 điểm check in ở Hà Giang

Ngày đăng: 12 - 09 - 2020 Lượt xem: 269

Mình sẽ tổng kết lần lượt các điểm theo lộ trình để các bạn có thể dễ dàng “note” vào lịch trình của mình nhé. Ngày thứ nhất, tới Hà Giang, ăn trưa tại Hà Giang. Cam Hà Giang trồng nhiều ở đoạn đường cuối Tuyên Quang, đầu Hà...