20.000.000 - 30.000.000

6 NGÀY 5 ĐÊM Nhật Bản
6 NGÀY 5 ĐÊM Trung Quốc
5 NGÀY 4 ĐÊM Nhật Bản
6 NGÀY 5 ĐÊM Hàn Quốc