Từ 30.000.000 - 50.000.000 VNĐ

6 NGÀY 5 ĐÊM Ấn Độ
6 NGÀY 5 ĐÊM Úc