Từ 9.000.000 - 10.000.000 VNĐ

4 NGÀY - 3 ĐÊM Bali
5 NGÀY 4 ĐÊM Sing & Malay